Zdobądź granty i rozwijaj działalność.

Skontaktuj się z nami.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Dobór dotacji z uwzględnieniem celowości i profilu organizacji.

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI

Przygotowanie kompletu dokumentów.

OPRACOWANIE WNIOSKU

Przygotowanie wniosku o grant lub dotację.

KOORDYNACJA PROJEKTU

Zarządzanie projektem w toku.

ROZLICZENIE PROJEKTU

Rozliczenie grantu lub dotacji.

WSPARCIE POPROJEKTOWE

Konsultacje i nadzór nad wdrożeniem.

Podziel się: